30.04.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr. 1-5/72 “Par vizīti Ogres iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”

Pielikumi