03.05.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/74 “Par vizīti Valmieras iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”