14.05.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/79 “Par vizīti Talsu iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”