23.05.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/83 “Par vizīti Saldus iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”