23.05.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/84 “Par vizīti Tukuma iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”