23.05.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/86 “Par vizīti Valkas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”

Pielikumi