12.04.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.6-8/76 “Par vizīti Cēsu iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”

Pielikumi