30.04.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums par vizīti Ogres iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā