03.05.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums par vizīti Valmieras iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā