Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs atzīts par pieaicināto personu lietā Nr.2020-59-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group