05.06.2013.

Atzinums

Tiesībsargs ir sniedzis atzinumu par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” noteiktās daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtības atbilstību tiesībām uz īpašumu.