30.11.2012.

Viedoklis

Tiesībsargs Juris Jansons ir sagatavojis ziņojumu un nosūtījis to Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāram Nilam Muižniekam, Eiropadomes prezidentam Herman Van Rompuy, Eiropas Komisijas viceprezidentei, Eiropas komisārei tieslietu, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviane Reding, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisijai, Pamattiesību aģentūrai un Starptautiskam Ombudu Institūtam.