08.08.2013.

Viedoklis

Tiesībsargs nosūtījis visām Latvijas skolām vēstuli ar skaidrojumu par mācību līdzekļu iegādi.