17.12.1979.

ANO dokuments

Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss (pieņemts 1979. gada 17. decembrī)