ANO dokuments

Tiesu varas neatkarības pamatprincipi (apstiprināti 1985. gada 29. novembrī)