03.07.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai “Par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ārkārtējās situācijas laikā”

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai “Par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ārkārtējās situācijas laikā”

Pielikumi