2020-07-03

Viedoklis

Tisībsarga vēstule Nr. 1-5/123 Labklājības ministrijai “Par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ārkārtējās situācijas laikā”

Pielikumi