ANO dokuments

Uz nāvi notiesāto tiesību aizsardzības garantēšanas noteikumi (pieņemti 1984. gada 25. maijā)