31.05.2022.

Viedoklis

Vēstule par noteiktajiem ierobežojumiem apmeklējot ieslodzījuma vietas

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam par 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 78. punktā noteiktajiem ierobežojumiem apmeklējot ieslodzījuma vietas.