Latvijas tiesību akts

Vides aizsardzības likums

Publicēts:

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=147917