2008-10-30

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis par nepieciešamību nesamazināt finansējumu sociālās un veselības aizsardzības jomām 2009. gada budžetā