30.10.2008.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis par nepieciešamību nesamazināt finansējumu sociālās un veselības aizsardzības jomām 2009. gada budžetā