Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis par nepieciešamību nesamazināt finansējumu sociālās un veselības aizsardzības jomām 2009. gada budžetā

Publicēts:

Pielikumi

  • Group