30.04.2024.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-47-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-47-01 “Par Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam (par tiesu ekspertu kandidātu nevar būt persona, kura saukta pie kriminālatbildības)