22.10.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-69-03 „Par Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1022 1.pielikuma atbilstību LR Satversmes 111.pantam” un lietā Nr.2009-90-03 ar tādu pašu nosaukumu.