13.11.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-85-01 „Par Civilprocesa likuma 141.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam”.