21.10.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai par pagaidu papildu prasībām deputātu darbam

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-20-01 par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības domju deputātu darbam (Lietā apstrīdēta minētās tiesību normas atbilstība Satversmes 96.pantam un 101.panta pirmajai daļai)