12.08.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2015-10-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2015-10-01 par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam (par tiesneša tiesībām būt par savu bērnu ar invaliditāti asistentu)