27.06.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-03-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-03-01