27.03.2024.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-46-03 par tiesību normu, kas regulēja ūdens patēriņa starpības sadales kārtību

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-46-03 “Par Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.1 punkta 1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 21. novembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”