26.10.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2021-36-01 par politisko partiju finansēšanu

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1.panta pirmās daļas 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un par citiem apsvērumiem, kuriem tiesībsarga ieskatā būtu nozīme izskatāmajā Satversmes tiesas lietā