01.02.1995.

Eiropas Padomes dokuments

Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību