Eiropas Padomes dokuments

Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību