27.08.2013.

Eiropas Padomes dokuments

Ziņojums, ko Latvijas valdībai sniedza Eiropas Padomes Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) par savu apmeklējumu Latvijā no 2011. gada 5. septembra līdz 15. septembrim