10.05.2005.

Eiropas Padomes dokuments

Ziņojums, ko Latvijas valdībai sniedza Eiropas Padomes Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) par savu vizīti Latvijā laikā no 2002. gada 25. septembra līdz 4. oktobrim