11.03.2014.

Eiropas Padomes dokuments

Ziņojums Latvijas valdībai par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) vizīti Latvijā laika posmā no 2013. gada 12. septembra līdz 17. septembrim