14.04.2023.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu aprūpes centrā “Viļāni”

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni””