12.11.2020.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē „Litene”