11.07.2023.

Eiropas Padomes dokuments

Ziņojums par CPT vizīti Latvijā

Apraksts

Eiropas Komitejas Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) ziņojums Latvijas valdībai par CPT vizīti Latvijā no 2022. gada 10. līdz 20. maijam