23.04.2024.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centru “Stūrīši”

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrā “Stūrīši” (Talsu novadā)