Preventīvais mehānisms

Nacionālais preventīvais mehānisms ir neatkarīgs mehānisms, kura viens no galvenajiem pienākumiem ir veikt regulāras vizītes uz iestādēm, kurās cilvēkiem ir vai varētu tikt ierobežota brīvība, ar mērķi novērst sliktas izturēšanās riskus, piemēram, bērnu namos, pansionātos, psihoneiroloģiskās slimnīcās, ieslodzījuma vietās, aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas vietās. 

Prevencijas vizītēs tiek vērtēti tādi aspekti kā vides pieejamība, privātuma nodrošināšana, tiesības uz tikšanās iespējām un pilnvērtīgu komunikāciju ar saviem tuviniekiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, pastaigu svaigā gaisā nodrošināšana; sociālās aprūpes un rehabilitācijas plānu dokumentēšana. 

Piemērs: Mana ome dzīvo pansionātā, pašai pārvietoties ir grūti. Viņai jau 2 nedēļas neviens no darbiniekiem nav palīdzējis iziet ārā uz pastaigu. 

Vairāk informācijas:

Kas ir Nacionālais preventīvais mehānisms?

Uzraugāmās iestādes

Statistika

Pārbaudes vizītes

Informatīvie materiāli

Skatīt visus