12.11.2020.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums, vēstules Nr. 1-12/16 par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē „Litene”