NPM vizītes, 2018. gads

Vizītes uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām bērniem

26.06.2018.Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Ezermala”
27.06.2018.Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
02.07.2018.Bērnu nams-patversme “Priedīte”
03.07.2018.Naujenes bērnu nams
20.07.2018.Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Apīte”
19.10.2018.Jūrmalas pilsētas domas bērnu nams “Sprīdītis”
26.10.2018.Izziņas vizīte uz Bērnu slimnīcas fonda Pusaudžu resursu centru
01.11.2018.Tematiskā pārbaudes vizīte uz SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienību “Mākoņkalns”
02.11.2018.Tiskādu bērnu nams

Vizītes uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pilngadīgām personām

05.04.2018.Pēcpārbaudes vizīte uz Engures novada domes pansionātu „Rauda”
23.04.2018.Izziņas vizīte uz SIA “Senior Baltic” rezidenci “Dzintara melodija”
21.05.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centru „Zemgale”
30.05.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz Sociālās aprūpes centru “Pļaviņas”
07.06.2018.Pēcpārbaudes vizīte uz Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāli “Jelgava
23.07.2018.Tematiskā pārbaudes vizīte uz SOS ciematu Valmierā
11.-12.09.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāli “Krastiņi”
18.09.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz Sociālās aprūpes centru „Tērvete”
21.09.2018.Izziņas vizīte uz biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” grupas dzīvokļiem
21.09.2018.Izziņas vizīte uz biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas centru
21.09.2018.Izziņas vizīte uz nodibinājuma “Fonds Kopā” grupu māju
09.10.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz pansionātu “Jaunāmuiža”
18.10.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāli “Dundaga”

Vizītes uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām

29.03.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
26.04.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
03.05.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz VSIA “Piejūras slimnīca”
24.05.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””
05.06.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
12.06.2018.Pārbaudes (monitoringa) vizīte uz VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu psihiatrijas klīniku

Citas vizītes

18.04.2018.Izziņas vizīte uz Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centru
28.11.2018.Izziņas vizīte uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvo nodaļu