NPM vizītes, 2020. gads

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušajiem (pansionāti)

18.02.2020.Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Pļaviņu novada domes sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”
15.04.2020.Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu “Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka””
10.07.2020.Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu biedrības “Dzintarkrasta serviss” SAC “Liepa”
24.09.2020.Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Biedrības “Latvijas sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrā “Derpele”

Valsts sociālās aprūpes centri

07.04.2020.Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiālē “Iecava” un rekomendāciju ieviešanas plāns
22.05.2020.Ziņojums par neatbilstību novēršanu Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Iecava”
12.10.2020.Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiālē „Rūja”

Psihiatriskās ārstniecības iestādes

15.01.2020.Ziņojums par pārbaudes vizīti VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanās centra ar apsardzi A blokā
16.10.2020.Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu VSIA “Piejūras slimnīca”

Policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas

10.01.2020.Ziņojums par vizīti Bauskas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā

Tiesu ēku konvoja zonu telpas

04.02.2020.Ziņojums par apstākļiem tiesu ēku konvoja zonu telpās