10.decembrī Satversmes tiesa lēmusi, ka vecuma pensijas minimālais apmērs neatbilst Satversmei

Par minimālās vecuma pensijas apmēra neatbilstību Satversmei tiesībsargs Juris Jansons ar pieteikumu Satversmes tiesā vērsās 2020.gada 21.aprīlī. Šis bija viens no pieciem pieteikumiem, ko tiesībsargs iesniedza Satversmes tiesā par tiesību normu, kas ietekmē sabiedrības nabadzību un sociālo atstumtību.

10.decembris jau kopš 1948.gada ir nozīmīgs, jo Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asamblejā tika pieņemta Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija un kopš šīs dienas šis datums tiek atzīmēts kā Starptautisko cilvēktiesību diena.
Zīmīgi, ka tieši šajā datumā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-07-03 – Vecuma pensijas minimālais apmērs.  Normas, kas noteic vecuma pensijas minimālo apmēru, neatbilst Satversmes 1. un 109. pantam.