Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāatjauno tiesības pilsētas sabiedriskajā transportā braukt bez maksas

Tiesībsargs nav apmierināts ar atbildīgo institūciju līdz šim paveikto un iecerēto, lai bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni varētu bez maksas izmantot ne tikai reģionālo, bet arī pilsētas nozīmes sabiedrisko transportu. Šāda iespēja šiem bērniem iepriekš pastāvēja. Ministru kabinets ir informējis tiesībsargu, ka ieceri atjaunot šo iespēju varētu skatīt vien nākamā gada valsts budžetā, un arī tad, ja finanses to ļaus.

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2009. gada 1. septembrim  bija piešķirtas tiesības bez maksas izmantot gan reģionālo, gan pilsētas sabiedrisko transportu visā Latvijas teritorijā. Šobrīd šādas tiesības ir vien reģionālajā sabiedriskajā transportā. Savukārt, tas, vai šie bērni var izmantot pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas, ir katras pašvaldības labās gribas žests, nevis valsts vienota rūpe.

Uz esošo problēmu tiesībsargs norādīja jau pagājušajā gadā sniegtajā atzinumā. Tomēr līdz šim brīdim arvien nav notikušas nekādas reālas darbības, lai tiesībsarga sniegtās rekomendācijas tiktu izpildītas. Tikai pēc vairākkārtējiem tiesībsarga atgādinājumiem Satiksmes ministrija ir aprēķinājusi iespējamās izmaksas bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu braukšanai bez maksas sabiedriskajā transportlīdzeklī arī pilsētas nozīmes maršrutā. Pēdējā Satiksmes ministrijas atbilde liecina, ka lēmums par to, vai vispār iesniegt priekšlikumu par atvieglojumu piešķiršanu, tiks pieņemts, gatavojot 2024. gada valsts budžeta projektu. Atbilde nerada pārliecību, ka valdība apņēmusies pievērst pienācīgu uzmanību šim jautājumam. Turklāt jāņem vērā, ka papildu naudas līdzekļu pieprasīšanai ir nepieciešams veikt arī grozījumus normatīvajos aktos, kas, iespējams, var vēl vairāk paildzināt procesu. Tiesībsarga ieskatā šī brīža situācija ne vien skar bāreņu tiesības uz valsts palīdzību, bet arī neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam.

“Likumdevējam jāņem vērā šā brīža sociālā realitāte un patiesie apstākļi valstī un jāparedz pienācīgs sociālās palīdzības minimums. Konkrētajā gadījumā šis pienākums ilgstoši nav pildīts, līdz ar to kavēšanās ar problēmas risināšanu nav pieļaujama. Šajā gadījumā lēmumu pieņēmēju fokusam jābūt vērstam uz to, lai bāreņiem nebūtu jāpērk dārgas biļetes nevis uz atsevišķu pašvaldību paziņojumiem par tarifu celšanu un iespējām tos kompensēt,” uzsver Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Uzziņai

Līdz 2009. gada 1. septembrim  bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem[1] bija piešķirtas tiesības bez maksas izmantot gan reģionālo, gan pilsētas sabiedrisko transportu visā Latvijas teritorijā. Vēlāk šis atvieglojums tika mainīts, paredzot tiesības braukt bez maksas tikai reģionālās nozīmes maršrutos. Atvieglojumus pilsētas nozīmes maršrutos noteic katra pašvaldība, un visbiežāk tie attiecas uz konkrētās pašvaldības iedzīvotājiem. Tas ir izskaidrojams ar taupības pasākumiem 2008. gada finanšu krīzes dēļ. Ekonomiskā situācija Latvijā pēc krīzes ir sākusi uzlaboties jau 2010. gadā, taču bāreņiem iepriekš piešķirtās tiesības joprojām nav atjaunotas.


[1] Bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai pēc pilngadības līdz 24 gadu vecumam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, augstāko izglītību un sekmīgi apgūst izglītības programmu.