Bāriņtiesu darbinieku apmācības par cilvēku tirdzniecības risku atpazīšanu

Trešdien, 15. novembrī un ceturtdien, 16. novembrī Tiesībsarga birojā norisināsies bāriņtiesu darbinieku apmācības par cilvēku tirdzniecības risku atpazīšanu.

Šī gada 30. augustā tiesībsargs organizēja tikšanos ar Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Ropažu novada bāriņtiesas pārstāvjiem par nepilngadīgo bērnu bez pavadības tiesību ievērošanu patvēruma procesā. Tikšanās laikā izskanēja viedokļi, ka bāriņtiesu darbiniekiem būtu noderīgi pilnveidot zināšanas par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, lai spētu atpazīt pazīmes, ka bērns ir kļuvis vai pastāv draudi kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri.

Bāriņtiesa pārstāv bērna intereses gadījumos, kad bērns ir ieceļojis Latvijas teritorijā bez likumisko pārstāvju klātbūtnes. Bērni, kuri ceļo bez savu vecāku pavadības, nelegāli šķērso valstu robežas un dodas uz viņiem svešu vietu, ir īpaši pakļauti riskam un viņu situācijai jāpievērš pastiprināta uzmanība. Šādos gadījumos bērns, iespējams, jau ir kļuvis par cilvēku tirdzniecības upuri un tiek pārvietots uz citu valsti lielākas peļņas gūšanai vai pastāv iespēja, ka bērns pat nenojauš, ka kļūs par cilvēku tirdzniecības upuri, nokļūstot galamērķa valstī.

Tiesībsargs organizē klātienes apmācības bāriņtiesu darbiniekiem par cilvēku tirdzniecības risku atpazīšanu, lai spēcinātu izpratni un zināšanas par cilvēku tirdzniecības jautājumiem un efektīvi nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.