Bezdarbniekiem invaliditātes pensiju saņēmējiem valsts atbalsts – bezdarbnieka palīdzības pabalsts – iet secen

Lai mazinātu Covid-19 izplatības dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, Saeima 24. aprīlī veica grozījumus likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. Pieņemtās izmaiņas paredz, ka bezdarbnieki, kas bezdarbnieka pabalstu saņēma 2020.gada 12.martā vai vēlāk, pēc bezdarbnieka pabalsta saņemšanas beigām varēs saņemt arī bezdarbnieka palīdzības pabalstu 180 eiro apmērā četrus mēnešus. No vienas puses tas ir labs valsts žests iedzīvotāju labā, jo nav pārsteigums, ka ārkārtējās situācijas laikā un pēc tam var būt grūtības atrast darbu vai veikt saimniecisko darbību.

Bet no otras puses, likumdevējs ir noteicis, kurām personu grupām bezdarbnieka palīdzības pabalsts nepienākas, neskatoties uz to, ka tās ir saņēmušas bezdarbnieka pabalstu. Un viena no šādām grupām ir arī personas ar invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju.

Tiesībsarga ieskatā šāds ierobežojums saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu nesamērīgi ierobežo personu ar invaliditāti tiesības saņemt līdzvērtīgu atbalstu. Tā kā bezdarbnieka palīdzības pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu tām personām, kuras pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas beigām joprojām atrodas bezdarbnieka statusā, tiesības saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu būtu nodrošināmas tām personu grupām, kurām ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Tiesībsargs uzskata, ka personu ar invaliditāti tiesības saņemt vienlaikus invaliditātes pensiju un bezdarbnieka pabalstu nebūtu jāierobežo un būtu jānodrošina tiesības saņemt valsts atbalsta pasākumus lielākajā apmērā. Proti, cilvēks saņemtu lielāko summu (ja invaliditātes pensija ir lielāka par 180 eiro), bet, ja invaliditātes pensija ir mazāka nekā 180 eiro, tad valsts starpību līdz bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmēram piemaksātu.

Tiesībsargs ir nosūtījis Saeimai vēstuli ar aicinājumu pēc iespējas īsākā laika posmā pilnveidot likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” normas, paredzot taisnīgus bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas noteikumus.

 

Tiesībsarga 2020.gada 10.jūnija vēstule Saeimai lasāma pielikumā.