Pārcelti nākamajā klasē – Tiesībsarga birojs saņem “Dzīvei gatavs” liecību

Vēl viens mācību gads skolu programmā “Dzīvei gatavs” veikmīgi noslēdzies – Tiesībsarga biroja eksperti novadījuši 45 vieslekcijas 1022 skolēniem 29 Latvijas skolās par pilsonisko līdzdalību un vēlēšanām, tiesību lasītprasmi, vārda brīvību un naida runu, kā arī par cilvēku tirdzniecības riskiem un kā no tiem izvairīties.

Vieslekcijās par vēlēšanu pratību skolēni uzzināja par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, īpaši būtiski, tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tiesību lasītprasmes nodarbībās skolēni guva priekšstatu par normatīvajiem aktiem, kur tos meklēt un kā piemērot ikdienas situācijām, un vēl jaunieši uzzināja par tiesībām uz vārda brīvību, to nozīmi un trauslo robežu ar naida runu.

7.-9. klašu skolēniem un sadarbībā ar Ālietu ministriju arī profesionālo skolu audzēkņiem Tiesībsarga biroja pārstāvji stāstīja arī par cilvēku tirdzniecības dažādajiem veidiem un savu tiesību aizsardzības mehānismiem.

“Skolu programmas “Dzīvei gatavs” platforma ir brīnišķīga iespēja uzrunāt skolēnus visā Latvijā, sākot no mazas lauku skolas līdz pat lielām ģimnāzijām lielpilsētās. Īpaši gandarī, ka arī citas valsts iestādes ir gatavas veltīt savus resursus Latvijas jauniešu izglītošanai. Ieguvēji būsim mēs visi – gan jaunieši, gan mēs kā sabiedrība kopumā,” uzskata tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.

Uzziņai

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijās, tiešsaistes nodarbībās vai uzņēmuma ekskursijas laikā sniedza priekšstatu, kā viņu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Liecība par 2023./2024. mācību gadu skolu programmā Dzīvei gatavs: 45 vieslekcijas, 1022 skolēni, 29 skolas. Esat pārcelti nākamajā klasē!