ENNHRI paziņojums par cilvēktiesību aizsargāšanu bruņotajā uzbrukumā Ukrainai

Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkls (ENNHRI) paziņojumā aicina nekavējoties pārtraukt Krievijas Federācijas bruņoto uzbrukumu Ukrainai saskaņā ar starptautisko, humanitāro un cilvēktiesību principiem un mudina Krievijas valdību īstenot Eiropas Cilvēktiesību tiesas noteiktos pagaidu pasākumus.

Konflikta dēļ jau šobrīd cietuši tūkstoši civiliedzīvotāju, cilvēki ir spiesti bēgt un ir nodarīti nopietni bojājumi kritiskajai infrastruktūrai un objektiem. Ukrainā ir būtiski pasliktinājusies humanitārā un cilvēktiesību situācija. ENNHRI paziņojumā uzsver miera sarunu nepieciešamību un atzinīgi vērtē atbalstu, ko piedāvā starptautiskās organizācijas, piemēram, ANO, EDSO, Eiropas Padome un Eiropas Savienība. ENNHRI arī izsaka atbalstu Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisāra birojam tā centienos veicināt un aizsargāt cilvēktiesības Ukrainā šajā ārkārtīgi sarežģītajā situācijā.

ENNHRI aicina visas Eiropas Padomes dalībvalstis solidarizēties ar Ukrainu, sniegt humāno palīdzību, nodrošināt patvērumu cilvēkiem, kas bēg no Ukrainas, un sadarboties ar Eiropas valstu cilvēktiesību iestādēm.

Tiesībsargs Juris Jansons uzsver: “Mūsu kopīgā prasība ir nekavējoties apturēt iebrukumu, lai aizsargātu cilvēku dzīvības, drošību un labklājību. Tikai vienota, nelokāma un nepārprotami skaidra cilvēktiesību aizstāvju pozīcija var būt par pamatu šo asiņaino noziegumu apturēšanā un vēlāk arī izmeklēšanā.”

Paziņojums pieejams šeit.