Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresa delegācijas vizīte

Ceturtdien, 22. februārī, Tiesībsarga birojā viesojās Eiropas Padomes (EP) Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresa delegācija, kuras pārstāvji šonedēļ ieradušies Latvijā kārtējā monitoringa vizītē.

Vizītes laikā tika apspriesta tiesībsarga loma sadarbībā ar pašvaldībām – cik bieži un par ko iedzīvotāji sūdzas tiesībsargam saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu pašvaldībās un kā tiesībsargs kopumā vērtē pašvaldību un to iedzīvotāju savstarpējo sadarbību. Viesus interesēja arī tiesībsarga skatījums par iedzīvotāju iespējām piedalīties pašvaldību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, kā arī administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pašvaldību darbu un iedzīvotāju tiesību un labas pārvaldības nodrošināšanu.

Uzziņai

Uzraudzības vizītē Monitoringa komitejas eksperti ierodas Latvijā reizi piecos gados, lai izvērtētu aktuālo situāciju. Kongresa delegācijas eksperti pēc vizītes sagatavos ziņojumu par Eiropas vietējo pašvaldību hartas ievērošanu vai iespējamiem pārkāpumiem Latvijā. Ziņojumu šī gada rudenī plānots apstiprināt EP Vietējo un reģionālo pašvaldību rudens plenārsesijā.

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress ir Eiropas Padomes institūcija, kas ir atbildīga par vietējās un reģionālās demokrātijas stiprināšanu dalībvalstīs un Eiropas Vietējo pašvaldību hartas piemērošanas izvērtēšanu.