Igaunijas normatīvais regulējums un prakse cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā izraidīšanas procesā

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Tiesībsarga biroja darbinieki projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr.TSB/PMIF/2018/1) 3.pasākuma “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” ietvaros 17.06.2020. organizēja tiešsaistes sanāksmi ar Igaunijas kolēģiem, lai iegūtu noderīgu un praktisku informāciju par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu un atbalsta sniegšanu izraidīšanas procesa ietvaros Igaunijā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Valsts robežsardzes, Igaunijas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes.

 

Diskusijas ietvaros tika apspriestas tādas tēmas un jautājumi, kā:

 

  1. Igaunijas normatīvais regulējums un prakse izraidīšanas procesā, kā arī cilvēktirdzniecības upuru identificēšanā;
  2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes apmācības par cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu saistībā ar regulāru un nelikumīgu migrāciju;
  3. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes sadarbība ar iestādēm un organizācijām atbalsta sniegšanā cilvēktirdzniecības upuriem;
  4. Nepilngadīgo bez pavadības izraidīšanas īpatnības.