Ikvienai studentei ir tiesības nekļūt par mācībspēku seksuālās uzmākšanās upuri

Pagājušā nedēļā no LTV1 radījuma “Kultūršoks” žurnālistes tiesībsargs saņēma sākotnējo informāciju par gadījumiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) par mācībspēku seksuālās uzmākšanās gadījumiem studentēm. Raidījuma pārstāvji solīja tiesībsargam iesniegt cietušo sieviešu liecības.

Tiesībsargs pēc savas iniciatīvas veiks situācijas izpēti un pieprasīs no JVLMA informāciju, tajā skaitā, par iepriekšējo iestādes rīcību gadījumos, kad augstskolas vadība bija saņēmusi iesniegumus vai signālus par docētāju seksuālu uzmākšanos studentēm. Tiesībsargs vēlas noskaidrot ko augstskola ir darījusi, lai nepieļautu šādu vai līdzīgu situāciju atkārtošanos.

Pēc televīzijas sižeta  publiskošanas, kurā izgaismoti atsevišķu mācībspēku seksuālās uzmākšanās gadījumi  studentēm, JVLMA ir iniciējusi sarunu ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem.

Tiesībsargs apzinās upuru emocionāli un fiziski traumatisko pieredzi, tomēr iedrošina cietušās personas izmantot savas tiesības, neklusēt un vērsties Tiesībsarga birojā un Valsts policijā.