Informatīvais materiāls “Cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas procesā”

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Informatīvais materiāls “Cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas procesā” ir izstrādāts projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana” (1. posms) (identifikācijas Nr. TSB/PMIF/2018/1) ietvaros. Šis materiāls paredzēts integrācijai Valsts robežsardzes koledžas mācību programmā, lai nodrošinātu zināšanas par aktuālajiem cilvēktiesību standartiem personu piespiedu izraidīšanas procesā.

Šajā materiālā ir apkopoti aktuālie cilvēktiesību standarti, tai skaitā Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) un Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu atziņas un vispārīgie principi.

Informatīvais materiāls ir pievienots pielikumā.